Bakgrund till By-macken

Hela Sverigs ska leva s regionalavdelning i Värmland genomförde en drivmedelskonferens i maj 2008 med alla i branschen samt politiker och statliga verk för att lyfta frågan om drivmedel på landsbygden.

HSSL Värmland åtog sej att som ”pilotlän” arbeta fram en lösning som kunde användas i hela landet.
Tillsammans med alla mackägare anordnades ett möte hos länsstyrelsen, där man beslöt att göra en enkät för att ta reda på den tekniska statusen på mackarna, tillsammans med FLF (Föreningen Landsbygdshandelns Främjande).

Verksamheten startade således i Värmland hösten 2008 med åtta landsbygdsmackar. Under planering och på ingång finns ytterligare ett halvt dussin mackar i Värmland. Genom avtal med SÅIFA Värmland AB kom leveranserna snabbt och effektivt igång.

 

Vad har hänt?

Eftersom det var viktigt att snabbt komma igång, då mackägare stod ”utan” bensin och behövde snabba åtgärder – tog vi upp kontakter och diskussioner för förfrågan på drivmedel och utrustning. I slutet av september bildades den ideella föreningen By-macken Värmland och ramavtalen för drivmedel och tjänster kunde undertecknas.

Den 4 oktober skedde första leveransen till By-macken Koppom.


atarax 50 mg
atarax 25 mg

 Den nya macken fick god publicitet i media. (SVTNWT). Efter denna första meck har det öppnats fler då By-mackskonceptet går på export.

Efter erfarenheterna i Värmland spreds erfarenheterna till andra län och vi kan nu se By-macksskyltar dyka upp på fler ställen i landet.

I ett nationellt projekt ”Landsbygden behöver drivmedel” finansierat av Landsbygdsprogrammet genomförs ett antal informationsträffar runt om i landet, med sikte på att hitta regionalt passande lösningar. Träffarna arrangeras i samarbete med länsstyrelserna, Landsbygdservice AB (tid. FLF) och Hela Sverige ska leva/Länsvis. Syftet är att sprida kunskap och erfarenheter. Det nationella projektet har sedan utvecklats i samarbete mellan Småkom, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Landsbygdsnätverket.


 

Comments are closed.