Starta By-mack

Här kommer ett utdrag ur broschyren By-macken – en ledstång som skrevs av Hela Sverige ska leva Värmland i ett tidigt skede av projektet Bymacken (klicka på titel för att ladda hem broschyren). Tipsen är dock fortfarande lika aktuella.

Steg 1

FÖRSTA MÖTET

• Börja med att ta reda på vilka era landsbygdsmentorer är (www.landsbygdsmentorerna.se) och vilka som är handläggare av kommersiell service på Länsstyrelsen.

• Kontakta regionpolitiker och de kommuner som är viktiga att ha med i arbetet.

• Finns det lokala drivmedelsleverantörer kan även de kontaktas.

• När dessa personer kontaktats, bjuds dem in till en träff tillsammans med representanter för utvecklingsgrupper, där ni stämmer av hur arbetet ska ske med att starta ett By-macknätverk och vilka ekonomiska villkor som gäller för insatsen från länsbygderådet.

 

Steg 2

BILDA ARBETSGRUPP OCH GÖR EN ENKÄT

• Samla ihop och sammanställ adressuppgifterna som krävs för att för att kunna bjuda in mackägare/lanthandlare och övriga intresserade för bildande av en arbetsgrupp.

• Bjud sedan in mackägare/lanthandlare och övriga engagerade till en träff där ni diskuterar hur samverkan kan se ut. Utse en arbetsgrupp med en sammankallande vid träffen.

• Gör en enkät där ni kan få svar på vilken teknisk utrustning som finns på mackarna och dess ägandeförhållanden, försäljningsvolymer, besiktningsintervaller på cisterner med mera. Dela eller skicka ut enkäten, gärna via e- post.

• Gör en sammanställning av enkätsvaren, det kan göras av till exempel landsbygdsmentorn. Informera kommunerna om resultatet av enkäten. Kommunerna är intresserade eftersom de har ett varuförsörjningsansvar och kostnaderna kan öka till exempel för hemtjänstbilarna.

• Samverka gärna med landsbygdsmentorerna. De är en viktig part i arbetet, inte minst när det gäller att ta fram underlag för enkäter och sammanställningar.

 

Steg 3

FÖRFRÅGAN, OFFERTER OCH ORGANISATIONSFORM

• Skicka ut fråga till mackägarna hur de kan tänka sig sin framtida utrustning – enkät. Sänd även med en intresseanmälan där ni ställer frågan om de vill delta i ett samarbete.

• Därefter: Begär in offerter på drivmedel, kortpelare, kortinlösenssystem och ovanjordsanläggning från olika leverantörer. Sammanställ offerterna och diskutera resultatet av sammanställningen i arbetsgruppen. Se lista över leverantörer sidan 15-16.

• Kalla mackägarna till ett möte där ni beslutar om ett eventuellt samarbete och bestämmer vilka leverantörer ni ska välja. Vid mötet kan Länsstyrelsen informera om möjligheterna till investeringsstöd.

• Bilda en organisation som i framtiden av egen kraft kan förhandla fram ramavtal med oljebolag och liknande. Mer information om bildande av ideell förening, ekonomisk förening eller företag på sidan 19 i broschyren (se ovan).

 

Steg 4

SLUTFÖRHANDLING OCH PRISSÄTTNING

• Slutförhandla med den drivmedelsleverantör ni har valt ut och övriga leverantörer angående kringutrustning. Resultatet av förhandlingarna ska mynna ut i tidsbundna leveransavtal.

 

Comments are closed.