Vad händer i byn om macken läggs ner?

 

Macken, är tillsammans med skolan och handlaren, byns viktigaste service. Den är inte bara viktig för de som bor i byn – utan även för dom  bor utanför byn och som passerar på väg till arbete eller fritidssysselsättning.

När macken försvinner så förändras levnadsförhållandena för bygdens invånare. Man måste planera sina resor utefter vart det finns mackar och passa på att tanka när man ändå är i stan.

Det mest påtagliga är dock att framtidstron minskar. Det är lätt att man hänger med huvudet när ännu en ”del av byn” försvinner. Detta kan påverka utvecklingstron hos både individer och företag, och bli början på en nedåtgående spiral.

Om macken ligger i anslutning till en lanthandel, visar all erfarenhet att försäljningen minskar och butiken försvinner inom 2-3 år. Den dagen även lanthandeln är borta sjunker fastighetspriserna ytterligare och frågan om behovet av en skola börjar diskuteras.

Macken är därför en av de funktioner som det finns all anledning att samla bygdens krafter runt för att få ha kvar.

 

Hur påverkas kommunen?

Erfarenhet visar att kommunen i sin verksamhet ofta använder sig av de små mackarna. Ofta är det hemtjänstpersonalen som är mest beroende, men även parkförvaltare och tekniska enheter på kommunen tankar ”lokalt”.  Om macken eller mackarna läggs ner innebär det att dessa kommer få ta andra vägar för att klara av sitt uppdrag, något som kommer skapa ökade kostnader för kommunen.

I Värmland gjorde två kommuner en ordentlig genomlysning vad nerläggning av
macken/-arna skulle kosta i form av ökad körsträcka och därmed icke produktiv tid för hemtjänsten.

  • I ena fallet, med 1 (en) mack belägen ca 2 mil från kommuncentrum och med ca 20 hemtjänstbilar skulle kostnaden öka med 500 000:-/år
  • I andra fallet, med 4 (fyra) hotade mackar skulle motsvarande kostnadsökning bli ca 750 000:-/år

Generellt kan sägas att inte bara hemtjänsten utan också räddningstjänsten och annan
kommunal verksamhet alltid får högre kostnader med ökad körsträcka. Något som även leder till onödig ökande av CO-utsläpp.

Kan man behålla macken ökar kommundelens möjlighet att vara en levande landsbygd, får ökad framtidstro och bidrar också till ökad inflyttning.

Inom arbetet med By-macken vet vi att många kommuner är engagerade i att hitta lokala lösningar. De ser vinsterna med drivmedel på landsbygden.

 

Hur påverkas du?

Vad betyder detta för alla  som bor på landsbygden?  Självklart påverkas vi alla av förändringar av bensinpriset. Det går dock inte att stirra sig blind på priset på pumpen. Ett räkneexempel:

Om du kör 2000 mil om året och din bil drar 0,8 liter per mil blir merkostnader, vid ett bensinpris som är 25 öre högre än snittet, totalt 400 kronor per år eller 33:- per månad.

Till det kommer att resandet kostar mer än bara bensinen. En vanlig beräkning är att de flesta bilar kostar runt 40 kronor per mil i totalkostnad. Då innefattas service, skatter, värdeminskning, drivmedel, däck och försäkring.  Nya bilar har större värdeminskning och bör därför räkna med än högre kostnad per mil.

Åker man 2000 mil på ett år så kostar det ca 80 000 kronor. En ökad resväg till bensinmacken eller handlaren på 1,5 mil kostar det 120kr per resa. Reser man den sträckan en gång i veckan blir det 6 240kr/år.

I det långa loppet är det mycket tid, pengar och koldioxid du kan spara genom att handla hemma nära. Något som är värt att fundera på när man åker till stormarknaden för att handla ”billigt”.  Funder på om matkassen är så mycket billigare att den även kompenserar för resekostnaderna. Går det på ett ut ekonomiskt – så är du fortfarande förlorat tiden som resan tog.

 

Det är långsiktigt smart att handla lokalt!

Om det går att handla hemma så tjänar vi tid, miljö och bilpengar. Dessutom hålls huspriset uppe när det finns service på orten.

Tänk på att macken och lanthanden finns så länge som det finns kunder. Väljer vi konsekvent att handla det mesta någon annan stans, för att komplettera med småinköp lokalt så minskar möjligheterna att bedriva lokal service. Genom att handla lokalt så tjänar vi på det både kortsiktigt –med vunnen tid – och långsiktigt –bibehållen service och värden på fastigheterna.

 

Comments are closed.